OINARRIZKO IKASKETETARA SARTZEKO PROBAK

BEHIN-BETIKO EMAITZAK, ADINAREN DIFERENTZIALAREKIN ekainaren 15ean argitaratuta

 

SARBIDE-PROBAK 2022-2023

2021ko urriaren 15ean eguneratua

 

Datak:

 

Musika Ikasketa Profesionaletan sartzeko probetarako matrikula eta Oinarrizko Ikasketarako aurre-matrikula, maiatzaren 2tik 13ra bitartean egingo dira.

 

Beste Kontserbatorio eta adskribatutako beste ikastetxeen espediente-lekualdaketen eskaerak maiatzaren 2tik 13ra egingo dira.

 

Izen-emate kostua: 

 

Oinarrizko ikasketak egiteko sarbide-probako aurre-matrikulak ez du kosturik.


Ikasketa Profesionalak egiteko sarbide-probarako  izen-emate tasa 28,02 €koa da.

 

Informazio gehigarria:

 

Bilboko J. C. Arriaga Musika Kontserbatoriorako Sarbide-Probei buruzko informazio gehigo eskatu nahi dutenek,  telefono bidezko hitzordua eska dezakete hurrengo posta elektronikoan:

jefadeestudios-ikasketaburua@conservatoriobilbao.com.

 

INFORMAZIO OROKORRA

 

OINARRIZKO IKASKETEN 1. MAILA

 

Urtero  Jasotako eskaera kopurua zentroko plaza libreen kopurua baino handiagoa denez, Bilboko Juan Crisóstomo de Arriaga Musika Kontserbatorioan instrumentu bat ikasi nahi duten ume guztiek, musika ikasketak hasi ahal izateko , Sarbide-Proba erraza egin behar dute, oinarrizko ahalmenak balioezteko asmoz. Proba hau kontuan izanik, ikastetxeak zerrenda bat argitaratuko du, puntuazio altuenetik baxuenera ordenatuz (gutxieneko mozte-nota: 115 puntu). Zerrenda horrek instrumentua eta musika-hizkuntzako taldea hautatzeko ordena ezarriko du. Oinarrizko  sarbide-proba gainditzeak ez du plaza baten lorpena bermatzen zentroan. Kontserbatorioko ikasle ofizial bezala matrikulatzea, posible izango da bakarrik plaza libreak  baldin badaude.

 

Aurre-matrikulak, sarbide-proba egiteko baino ez du balio, eta ez du zentroan plaza bat bermatzen.

 

Aurre-matrikula egiteko baldintzak:

 
  • 2008 eta 2014 urteen artean jaioak izatea.

  • Maiatzaren 2tik 13ra bitartean aktibatuta egongo den eskabidea jarraitu eta bete esteka honetan: oinarrizko inskripzio-lotura.

  • Izena emateko estekan eskatzailearen NANaren edo erroldatze-ziurtagiriaren fotokopia erantsi.

 

Ikastetxean plaza lortzeko baldintzak:

 
  • Gutxienez 115 puntu lortu behar da (adinaren araberako diferentziala batu gabe).

  • Oinarrizko ikasketetarako  sarbide-proba gainditzeak ez du plaza baten lorpena bermatzen zentroan. Kontserbatorioko ikasle ofizial bezala matrikulatzea, posible izango da bakarrik plaza libreak  baldin badaude. 

 

Prozesuaren egutegia: 

 
  • Izen-emateko epea: maiatzaren 2tik 13ra bitartean, idazkaritza-ordutegian.

  • Ekainean, Kontserbatorioak eskaintzen dituen instrumentu-espezialitateen bideoak argitaratuko ditu webgunean: bideoen esteka. Osasun-egoeraren arabera, musika instrumentuen erakustaldia egingo da.

 
  • Probaren eguna eta ordua: probak ekainaren 7an, 8an eta 9an egingo dira. Eguna eta ordua maiatzaren amaieran zehaztuko dira.

 

 

- Emaitzen argitaratzea:  behin probak bukatuta, emaitzak iragarki-taulan eta web-orrian argitaratuko dira (inskripzio zenbakia eta lortutako puntuazioa). 2 eguneko epea egongo da erreklamazioak egiteko korreo honen bitartez: jefadeestudios-ikasketaburua@conservatoriobilbao.com. Erreklamazioak korreoaz edo telefono deiaz izango da. Epe hori pasata, behin-betiko zerrenda, adinarengatik  emandako puntuak gehituz, argitaratuko da. 

 

- Espezialitate instrumentaleko esleipena eta musika-hizkuntza taldearen aukeraketa: ekainaren 29an arratsaldeko 17:00etan eta saio bakarrean, ikasleak espezialitate instrumentala, baita ere instrumentu eta Musika-hizkuntzako ordutegia aukeratuko du.

Espezialitate desberdinetako plaza libreak, ekainaren 27an web-orrian eta Iragarki-taulan argitaratuko dira.

 Sarbide-Proban lortutako puntuazioak instrumentu eta  musika-hizkuntza taldea aukeraketa ordena erabakiko du.

Aipaturiko sarbide-proban lortutako puntuazioan berdinketarik egotekotan, Eusko Jaurlaritzak egindako zozketan  suertatu den  hauste-letrak deitura-ordena erabakiko du.

 

Matrikulatzeko epea:

 

Ekainaren 29an eta 30ean.

 

IRAKASKUNTZA PROFESIONALAK

 

2014ko urtarrilaren 30ko Ordena.

 

Ikasketa profesionalak egiteko sarbide-probetarako izen-ematea maiatzaren 2tik 13ra bitartean egingo da.

 

Proben datak zentroko iragarki-taulan eta web-orrian argitaratuko dira.

 

Oinarrizko Maila bukatu eta Ikasketa Profesionalera sartu nahi duten ikasle guztiek sarbide-probak egin beharko dituzte derrigorrez.

 

Ikasketa Profesionaletan sartzeko betekizunak:

 

Dokumentazioa bete eta eman maiatzaren 2tik aurrera indarrean egongo den estekan zehazten den moduan: matrikulazio-esteka

-  Probaren egunean, epaimahaiko kideei interpretatuko diren estudioen eta obren kopia bat  gutxienez ematea.

 

- Sartu nahi den kurtsoko sarbide-proba gainditu (baldintzak eta ikasturte bakoitzari buruzko informazioa Kontserbatorioko web-orrian argitaratuta daude).

 

- Ikasketa Profesionalerako  sarbide-proba gainditzeak ez du plaza baten lorpena bermatzen zentroan. Kontserbatorioko ikasle ofizial bezala matrikulatzea, posible izango da bakarrik plaza libreak  baldin badaude. 

 

Proben garapena:

 

Ekainaren 10etatik Aurrera garatuko dira.

 

Sarbide-Probak espezialitate intrumentaleko epai-mahai bakarrak ebaluatuko ditu. Bai proba instrumentala bai proba teoriko-praktikoa egun berean egingo dira. 

 2014ko urtarrilaren 30ko aginduaren arabera: "Epaimahaiburuek egiaztatu egingo dute hautagaien nortasuna (hautagaiek nortasun-agiri nazionala edo beste egiaztagiriren bat aurkeztu behar dute). Kantuko edo espezialitate instrumentaletako postuetako hautagaiek epaimahaiaren aurrean interpretatuko dituzten obren partiturak eraman behar dituzte. Partitura horiek epaimahaiari emango zaizkio proba egin aurretik. Hautagaia pianoan izango duen laguntzailearekin aurkeztuko da probara”.

 

Interpretazio proba publikoa izango da eta epai-mahaiak grabatuko du.

 

Ikasturte eta espezialitate  bakoitzeko proben edukiak web-orrian argitaratuko dira.

 

Emaitzak: 

 

Ikasketa Profesionaletarako sarbide-proben behin-behineko emaitzak (matrikula-zenbakia eta nota) kontserbatorioko iragarki-taulan eta web-orrian argitaratuko dira.

 

Kexa-aldiaren ondoren, zentroak  zerrenda bat argitaratuko du iragarki-taulan eta web-orrian, puntuazio  altuenetik baxuenera ordenatuz; zerrendako ordenak, Ikasketa Profesionaletako lehenengo kurtsoko ikasgai kolektiboen aukeraketarako balioko du.

 

Ikasketa profesionaletarako  sarbide-proba gainditzeak ez du plaza baten lorpena bermatzen zentroan. Kontserbatorioko ikasle ofizial bezala matrikulatzea, posible izango da bakarrik plaza libreak  baldin badaude. 

 

Proba gainditu duten ikasle guztiek nahi duten espezialitatean plaza aukeratu ondoren, itxarote-zerrendan dauden ikasleei antzeko instrumentu batean matrikulatzeko aukera eskainiko zaie.

 

Matrikulazioa:

 

Behin sarbide-proba gaindituta,  eta zentroan plaza lortuta, matrikula egingo da.

 

2022-2023ko ikasturterako matrikulak Kontserbatorioko idazkaritzan egingo dira ekainaren 17an eta 20an.

 
 

2021-22 PREZIOAK

 
 

LEHEN ALDIZ MATRIKULATUAK

DAGOENEKO MATRIKULATUAK

OINARRIZKO IKASKETAK

                                  387,96 €

Familia ugaria  193,98 €

                            378,6 € 

Familia ugaria   189,3 €

IKASKETA

PROFESIONALAK

                                 481,2 €

Familia ugaria  240,6 €

                         471,8 €

Familia ugaria  235,92 €

 

IDAZKARITZAKO ORDUTEGIA

(Alarma-egoera amaituko denean)

GOIZEZ ASTELEHENETIK OSTIRALERA:

Ordua: 9:00-13:00

ARRATSALDEZ ASTELEHENETIK OSTIRALERA:

Ordua: 16:00-18:00

 

SARBIDE PROBAK - IKASKETA PROFESIONALAK

 

2022-23 IKASTURTEA