CONSERVATORIO LOGO COLOR

 

SARBIDE-PROBAK 2024-2025

2022eko urriaren 15ean eguneratua

 

 

OINARRIZKO IKASKETEN 1. MAILA

 

Bilboko Juan Crisostomo de Arriaga Musika Kontserbatorioan instrumentu bat jotzen ikasi nahi duten haur guztiek sarrera-proba erraza egin beharko dute, musika-ikasketak hasi ahal izateko oinarrizko gaitasun batzuk baloratzeko, irailaren 20ko 250/2005 dekretuan jasotzen den bezala.

 

Aurre-matrikula egiteko baldintzak:

 
  • 2010 eta 2016 urteen artean jaioak izatea.

  • Jarraitu eta bete 2024ko maiatzaren 2tik 15era bitartean aktibo egongo den eskaera esteka honetan: esteka-oinarrizko izen-ematea

  • Izena emateko estekan eskatzailearen NANaren edo erroldatze-ziurtagiriaren fotokopia erantsi.

 

Prozesuaren egutegia: 


Izen-emateko epea: maiatzaren 2tik 15era bitartean, 13:00ak arte.

 

PROBAREN AZALPENA

 

IRAKASKUNTZA PROFESIONALA

 

Datak:

 

Musika Ikasketa Profesionaletan sartzeko probetarako matrikula maiatzaren 2tik 15ra bitartean egingo da (15ean 13:00ak arte).

 

Beste Kontserbatorio eta adskribatutako beste ikastetxeen espediente-lekualdaketen eskaerak maiatzaren 2tik 15era egingo dira.

 

Izen-emate kostua: 


Ikasketa Profesionalak egiteko sarbide-probarako  izen-emate tasa 28,02 €koa da, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren 2016ko maiatzaren 16ko hezkuntza-zerbitzuen prezio publikoak ezartzen dituen Aginduaren arabera.

 

Informazio gehigarria:

 

Bilboko J. C. Arriaga Musika Kontserbatoriorako Sarbide-Probei buruzko informazio gehigo eskatu nahi dutenek,  telefono bidezko hitzordua eska dezakete hurrengo posta elektronikoan:

ikasketaburutza@conservatoriobilbao.com

 

INFORMAZIO OROKORRA

 

Musikako ikasketa profesionaletan sartzeko probak eta onarpen-prozedura 2014ko urtarrilaren 30ko Ordenaren bidez arautzen dira.

 

Ikasketa profesionalak egiteko sarbide-probetarako izen-ematea maiatzaren 2tik 15ra bitartean egingo da 13:00ak arte.

 

Proben datak zentroko iragarki-taulan eta web-orrian argitaratuko dira.

 

Oinarrizko Maila bukatu eta Ikasketa Profesionaletara sartu nahi duten ikasle guztiek sarbide-probak egin beharko dituzte derrigorrez.

 

Ikasketa Profesionaletan sartzeko betekizunak:

 

Dokumentazioa bete eta eman maiatzaren 2tik aurrera indarrean egongo den estekan zehazten den moduan:

 

Matrikulazio-esteka

 

- Probaren egunean, epaimahaiko kideei interpretatuko diren estudioen eta obren kopia bat  gutxienez ematea.

 

- Sartu nahi den kurtsoko sarbide-proba gainditu (baldintzak eta ikasturte bakoitzari buruzko informazioa Kontserbatorioko web-orrian argitaratuta daude).

 

- Ikasketa Profesionaletarako  sarbide-proba gainditzeak ez du plaza baten lorpena bermatzen zentroan. Kontserbatorioko ikasle ofizial bezala matrikulatzea, posible izango da bakarrik plaza libreak  baldin badaude. 

 

Proben garapena:

 

Ekainaren 11tik 14ra bitartean garatuko dira.

 

Sarbide-Probak espezialitate intrumentaleko epai-mahai bakarrak ebaluatuko ditu. Bai proba instrumentala bai proba teoriko-praktikoa egun berean egingo dira. 

 2014ko urtarrilaren 30ko aginduaren arabera: "Epaimahaiburuek egiaztatu egingo dute hautagaien nortasuna (hautagaiek nortasun-agiri nazionala edo beste egiaztagiriren bat aurkeztu behar dute). Kantuko edo espezialitate instrumentaletako postuetako hautagaiek epaimahaiaren aurrean interpretatuko dituzten obren partiturak eraman behar dituzte. Partitura horiek epaimahaiari emango zaizkio proba egin aurretik. Hautagaia pianoan izango duen laguntzailearekin aurkeztuko da probara”.

 

Interpretazio proba publikoa izango da eta epai-mahaiak grabatuko du.

 

Ikasturte eta espezialitate bakoitzeko proben edukiak web-orrian argitaratuko dira.

 

Emaitzak: 

 

Ikasketa Profesionalerako sarbide-proben behin-behineko emaitzak (matrikula-zenbakia eta nota) kontserbatorioko iragarki-taulan eta web-orrian argitaratuko dira.

 

Kexa-aldiaren ondoren, zentroak  zerrenda bat argitaratuko du iragarki-taulan eta web-orrian, puntuazio  altuenetik baxuenera ordenatuz; zerrendako ordenak, Ikasketa Profesionaletako lehenengo kurtsoko ikasgai kolektiboen aukeraketarako balioko du.

 

Ikasketa profesionaletarako  sarbide-proba gainditzeak ez du plaza baten lorpena bermatzen zentroan. Plazarik ez badago, sarrera-proba gainditu duten ikasleak itxarote-zerrenda batean geratuko dira.

 

Proba gainditu duten ikasle guztiek nahi duten espezialitatean plaza aukeratu ondoren, itxarote-zerrendan dauden ikasleei antzeko instrumentu batean matrikulatzeko aukera eskeiniko zaie.

 

Matrikulazioa:

 

Behin sarbide-proba gaindituta,  eta zentroan plaza lortuta, matrikula egingo da.

 

2024-2025eko ikasturterako matrikulak Kontserbatorioko idazkaritzan egingo dira ekainaren 20an eta 21ean.

 

2015eko uztailaren 9ko Aginduak araututako matrikulen prezioak:

 
 

2024-25 PREZIOAK

 
 

LEHEN ALDIZ MATRIKULATUAK

DAGOENEKO MATRIKULATUAK

OINARRIZKO IKASKETAK

                                  387,96 €

Familia ugaria  193,98 €

                            378,6 € 

Familia ugaria   189,3 €

IKASKETA

PROFESIONALAK

                                 481,2 €

Familia ugaria  240,6 €

                         471,8 €

Familia ugaria  235,92 €

 

IDAZKARITZAKO ORDUTEGIA

GOIZEZ ASTELEHENETIK OSTIRALERA:

Ordua: 9:00-13:00

ARRATSALDEZ ASTELEHENETIK OSTIRALERA:

Ordua: 16:00-18:00

SARBIDE PROBAK - IKASKETA PROFESIONALAK