2023-24 IKASTURTEA

Haria

-1,8

 

Ainhoa Agudo – Blna

+1,21

aiagudo@conservatoriobilbao.com

Iñaki Lagos – Blna (*)

+1,25

ilagos@conservatoriobilbao.com

Miren Bustamante – Blna

+1,13

mbustamante@conservatoriobilbao.com

Julen Arzarmendi – Blna

+1,13

jarzamendi@conservatoriobilbao.com

Pablo De Luna – Blna

+1,16

pdeluna@conservatoriobilbao.com

Rosa Gutiérrez - Bla

+1,26

rgutierrez@conservatoriobilbao.com

Lidia Miranda - Bla

 +1,22

lmiranda@conservatoriobilbao.com

Marina Barredo – Bla

+1,22

mbarredo@conservatoriobilbao.com

Itziar Atutxa –Txelo - Ganba-biola   

+1,27

iatutxa@conservatoriobilbao.com

Itziar Basagoiti – Txelo

+1,23

ibasagoiti@conservatoriobilbao.com

María Zubikarai - Txelo

Belén Fernández - Txelo

+1,23

mzubikarai@conservatoriobilbao.com

 

bfernandez@conservatoriobilbao.com

Ángel Ituarte – Kbxua

-1,28

aituarte@conservatoriobilbao.com

Sylvia Gutiérrez – Gi

-1,20

sgutierrez@conservatoriobilbao.com

Jesús Melchor – Gi

-1,21

jmelchor@conservatoriobilbao.com

Francesca Di Nicola - Arpa

-1,24

fdinicola@conservatoriobilbao.com

 

 

(*) Mintegi burua